علی بهمن پور شنبه 25 آبان 1392 11:00 ب.ظ نظرات ()
رویا هم
در دلت تکان نخورد

وقتی بی تفاوت از همه چیز گذشتم

وقت رفتن
بی خیال، بی نگاه، بی آرزوبا هر آنچه آمده ای
بی آن برو

اینگونه رفتن
عادت این روزهایم شده