علی بهمن پور یکشنبه 26 آبان 1392 11:00 ب.ظ نظرات ()
وقتی که
از بالا نگاه می کنی

در این اقیانوس بی انتهای زندگی

یه قایق بادی
حکم همان لبخندی را می کندکه تو در پس
همه ی مشکلات دنیایت می زنی

گاهی چیزهای کوچک در این همه یک رنگی
جلوه ای دیگر دارند