علی بهمن پور دوشنبه 27 آبان 1392 11:00 ب.ظ نظرات ()
بر این دلم
رعشه می اندازد نگاهت

همچون نگاه گربه ای ملوس

من بازی گربه ها
را دوست دارم

می آیند
موس موس می کنندهم بازی ات می شوند
و شیرین می کنند زندگی ات را

کارشان هم که تمام شد
جای دیگر می روند

من این بازی را
با همه ی خیانت هایش
دوست دارم