علی بهمن پور سه شنبه 28 آبان 1392 11:00 ب.ظ نظرات ()
«هر آینه آدمى را
در سختى و رنج آفریده ایم»

راستش در نبودنت
با عادت بودنت حرفم شد!اشکم که در آمد
از حالت برایم گفت!

گفت: حالت از همیشه بهتر است
کمی هم مغرور شده

خدایا؛
کاش چیزی
به اسم عادت وجود نداشت