علی بهمن پور سه شنبه 24 شهریور 1394 10:00 ق.ظ نظرات ()
در انگلیسی وقتی دو حرف صدا دار با هم ترکیب می شود آن را Diphthong گویند. به طور مثال ترکیب SH  "ش" یا GH  "ق"، "غ" یا "ف" تلفظ می شود. البته در مواردی هم استثناء وجود دارد. مانند واژه Ghost که به صورت "گاست" خوانده می شود. تو دوره کاردانی چندتا از بچه ها زبانشون نسبتا خوب بود و گاهی با استادهای مختلف در بعضی موارد بحث می کردند.

عاقا یه روز استاد سخت افزار داشت درباره نرم افزارهای پشتیبان گیری صحبت می کرد. یکی از نرم افزارهای قدیمی و قدرمند توی این زمینه نورتون گاست نام داره که به جرأت می تونم بگم هر مهندسی که می خواد از پشتیبان و پشتیبان گیری صحبت کنه حداقل یه بار اسمش را برده. خلاصه کلاس شروع شد و همه دانشجوها محو صحبت های استاد شدند...
بحث تازه داغ داغ شده بود که استاد گفت شما می تونید با نرم افزار نورتون قاست پشتیبان گیری کنید. هنوز حرفای استاد تموم نشده بود که خانم پ به یک بار وا رفت و زیر صندلی نیشش را تا بنا گوشش باز کرد و شروع کرد بخنده! منم فقط تا آخر کلاس هنگ بودم. البته هیچ کدوم از بچه ها به خودش جرآت نداد تا اشتباه استاد را تصحیح کنه.

امیدوارم این اتفاق برای هیچ مهندس و استادی نیفته که به اشتباه واژه ای را اونجور که نیست تلفظ کنه. تا یه خاطره دیگه خدانگهدار./