سلام به دوستان خوبم توی این نظرسنجی که البته شما لطف می کنید و برام  کامنت می گذارید دوست دارم تعیین کنید خاطراتی که می گذارم بیشتر درباره روزمرگی یا اتفاقات گذشته باشه؟!